Španělský jazyk začátečníci
úterý 17:00 – 18:00

 Náplň kurzu

Lekce španělského jazyka jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích.. Živá a interaktivní forma výuky. Důraz je kladen na konverzaci, schopnost domluvit se. Pokrytí základních frází, gramatiky, zvládnutí dialogů na různá témata.  Materiály tištěné lektorem.

Gramatika

 • Časování vybraných sloves v přítomném čase: ser, vzor trabajar (1­. třída)
 • Osobní podmětová zájmena
 • Rod podstatných jmen a přechylování
 • Časování pravidelných sloves v přítomném čase: vzor comer (2­. třída), vzor vivir (3­. třída)
 • Množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • Shoda přídavného jména s podstatným v rodě a čísle
 • Vybraná ukazovací zájmena a členy
 • Předložky a spojky a, de, en, con, por, para porque
 • Časování nepravidelných sloves estarte­ner, ir, preferir v pří­tomném čase
 • Rozdíl v používání sloves estar a haber (hay)
 • Určité členy el, la, los a las a jejich složeniny s předložkami de a a
 • Postavení přídavného a podstatného jména
 • Tázací výrazy a kontrast qué / cuál
 • Stupňování a superlativ
 • Vazba „muset“: tener que + infinitiv
 • Neurčitý člen: un, una
 • Časování slovesa hacer a modálních sloves querer a po­der v přítomném ča­se
Témata
 • Pozdravy a základní výrazy společenského styku (představení se, poděkování apod.)
 • Základní osobní informace
 • Profese I
 • Pozdravy a rozloučení v průběhu dne
 • Formální / neformální výrazy společenského styku
 • Zjišťování dalších osobních informací (např. telefonní číslo)
 • Profese II
 • Abeceda
 • Základní číslovky 0 až 1000000
 • Oblíbené činnosti a věci: los gustos
 • Volnočasové aktivity I
 • Počasí a klima
 • Turisticky zajímavá místa a základní geografie
 • Barvy
 • Oblečení a předměty denní potřeby
Termín kurzu

 • Kurz začíná ve úterý 12. ledna 2021 a končí v úterý 30. března 2021.
 • Výuka probíhá 1× týdně
 • Celkově studenti v kurzu absolvují 12 hodin výuky.
 • Maximálně bude v kurzu 6 studentů
 • Po ukončení kurzu lze postoupit do navazujícího kurzu

Cena kurzu je 2 040–Kč

Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

  Prosím čekejte...