Nabídka francouzských kurzů

Francouzský kurz začátečníků (A0 – A1)

Tento typ kurzů je určen pro úplné začátečníky s jazykem – tedy pro studenty, kteří se francouzský jazyk nikdy neučili a ovládají maximálně základní číslovky a některé výrazy (např. bonjour, merciy, amour atd.) V tomto kurzu se studenti naučí základy pro každodenní konverzaci tzn. základní gramatiku a fráze. 

 • orientační hodina zdarma
 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně čtyři žáci ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Connexions první díl (+ kopie na zpestření hodiny nebo upevnění učiva dodané lektorem)


Nebyl nalezen žádný článek

Francouzský kurz pokročilých začátečníků (A1 – A2)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří už nějakou zkušenost s francouzským jazykem mají, nicméně tato zkušenost je nedostatečná anebo krátká. Rozdíl mez tímto kurzem a kurzem pro začátečníky je v rychlosti probrané látky, kdy se předpokládá, že např. číslovky či základní slovíčka jako barvy, pozdravy, zvířata a základní gramatika jsou spíše k zopakovaní. 

 • orientační hodina zdarma
 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně čtyři žáci ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Connexions druhý díl (+ kopie na zpestření hodiny nebo upevnění učiva dodané lektorem)


Nebyl nalezen žádný článek

Francouzský kurz mírně pokročilých (A2 – B1)

Kurz je určen pro studenty, kteří již někdy nějaký kurz absolvovali anebo ovládají základní gramatiku, tj. dokáží se bavit o přítomnosti, minulosti a budoucnosti a dokáží rozlišit mezi blízkou budoucností (futur proche) a budoucím časem prostým (futur simple) či rozlišit minulé časy (passé composé a imparfait). Studenti mají dostatečnou slovní zásobu týkající se základních témat jako rodina, dům, cestování, jídlo, práce, restaurace atd. a také bohatou zásobu sloves.

 • orientační hodina zdarma
 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně čtyři žáci ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Connexions třetí díl (+ kopie na zpestření hodiny nebo upevnění učiva dodané lektorem)

Momentálně tento typ kurzu není otevřen

Nebyl nalezen žádný článek

Individuální kurzy


V rámci výuky nabízíme také individuální kurzy. Tyto kurzy jsou specifické tím, že se řídí přesně podle vašich potřeb – ať už časových nebo týkajících se náplně hodiny. V první hodině se seznámíte s lektorem a proberete co od výuky očekáváte, jaké jsou vaše cíle a časové možnosti. Lektor vám doporučí přístup, který pro vás bude nejvhodnější.

 • orientační hodina zdarma
 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně čtyři žáci ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: po domluvě se studentem (pokud student učebnici nevyžaduje, hodina se zakládá na materiálech vytvořených lektorem)


  Prosím čekejte...