Nabídka německých kurzů

Německý kurz začátečníků (A0 – A1)


Tento typ kurzů je určen pro úplné začátečníky s jazykem – tedy pro studenty, kteří se německý jazyk nikdy neučili a ovládají maximálně základní číslovky a některé výrazy. V tomto kurzu se studenti naučí základy pro každodenní konverzaci tzn. základní gramatiku a fráze. 

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma
 • Učebnice kurzu: Netzwerk neu


Kurzy pro pokročilé začátečníky (A1-A2)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří už nějakou zkušenost s německým jazykem mají, nicméně tato zkušenost je nedostatečná anebo krátká. Rozdíl mez tímto kurzem a kurzem pro začátečníky je v rychlosti probrané látky, kdy se předpokládá, že např. číslovky či základní slovíčka jako barvy, pozdravy, zvířata a základní gramatika jsou spíše k zopakovaní.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Netzwerk neu (+ kopie na zpestření hodiny nebo upevnění učiva dodané lektorem)

Kurzy pro mírně pokročilé (A2-B1)


Kurz je určen pro studenty, kteří již někdy nějaký kurz absolvovali anebo ovládají základní gramatiku, tj. dokáží se bavit o přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Studenti mají dostatečnou slovní zásobu týkající se základních témat jako rodina, dům, cestování, jídlo, práce, restaurace atd. a také bohatou zásobu sloves.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Netzwerk neu (+ kopie na zpestření hodiny nebo upevnění učiva dodané lektorem)

Pro podrobnější informace rozklikněte jeden z kurzů


Nebyl nalezen žádný článek

Individuální kurzy


V rámci výuky nabízíme také individuální kurzy. Tyto kurzy jsou specifické tím, že se řídí přesně podle vašich potřeb – ať už časových nebo týkajících se náplně hodiny. V první hodině se seznámíte s lektorem a proberete co od výuky očekáváte, jaké jsou vaše cíle a časové možnosti. Lektor vám doporučí přístup, který pro vás bude nejvhodnější.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: po domluvě se studentem (pokud student učebnici nevyžaduje, hodina se zakládá na materiálech vytvořených lektorem)


  Prosím čekejte...