Nabídka ruských kurzů

Ruský kurz začátečníků (ZO)


Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se s ruštinou nikdy nesetkali. V daném kurzu si studenti osvojí ruskou abecedu (jak v tiskací, tak v psané formě), základní fráze a gramatiku. Student po absolvování kurzu ovládá cyrilici, čte, má představu o základních gramatických a fonetických pravidlech v jazyce, má taktéž základní představu o ruských zvyklostech, tradicích a svátcích. 

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Ruština pro začátečníky a samouky; Písanka Fraus

Pro podrobnější informace rozklikněte jeden z kurzů


Nebyl nalezen žádný článek

Ruský kurz pokročilých začátečníků (A1)


Kurz je určen pro studenty se základní znalostí ruského jazyka. V daném kurzu si studenti rozšíří základní slovní zásobu a gramatiku. Studenti budou taktéž seznámeni se základními frazeologickými obraty. Předpokládá se znalost azbuky. Student po absolvování kurzu ovládá cyrilici, plynně čte, má představu o důležitých gramatických a fonetických pravidlech v jazyce, má taktéž představu o ruských reáliích. 

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma
Učebnice kurzu: Cvičebnice ruské gramatiky s nadhledem A1; Tvoj šans 1

Pro podrobnější informace rozklikněte jeden z kurzů


Nebyl nalezen žádný článek

Ruský kurz mírně pokročilých (A2)


Kurz je určen pro osoby, kteří ovládají ruský jazyk na běžné komunikační úrovni. V daném kurzu operujeme s pokročilejší slovní zásobou a gramatikou. Student je během lekcí vystavován modelovým situacím, které se ho bezprostředně týkají, reaguje na ně. Po absolvování kurzu je student schopen porozumět náročnějším textům a umí pohotově zareagovat na otázky kladené v ruštině. 

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma
Učebnice kurzu: Cvičebnice ruské gramatiky s nadhledem A2; Cvičebnice ruské gramatiky

Pro podrobnější informace rozklikněte jeden z kurzů


Momentálně tento typ kurzu není otevřen


Nebyl nalezen žádný článek

Ruský kurz pokročilých (B1-B2)


Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty s pokročilou znalostí ruského jazyka. Studenti se naučí spisovně formulovat své myšlenky a vypořádat se i s obtížnějšími situacemi, které mohou nastat při cestě do zahraničí. Studenti se naučí konverzovat bez větších problémů, jednoduše formulovat své myšlenky a obhajovat své názory, napsat jednoduchý souvislých text. Dále se naučí orientovat v ruské kultuře a reáliích, vyjadřovat své zážitky, pocity, sny a odůvodnit své vyjádření a názory.

Kurz na úrovni B2 je určen pokročilým uživatelům ruského jazyka. V kurzu si studenti rozšíří své znalosti o složitější gramatické jevy a slovní zásoby z oblastí mimo každodenní aktivity. Studenti budou schopni formulovat složitější myšlenky, porozumí složitým textům i s abstraktní tématikou, dokážou mluvit podrobně o svém oboru, plynule konverzovat a spontánně argumentovat. Také budou schopni napsat srozumitelné podrobné texty na různá, i odbornější témata, vyjadřovat svá stanoviska týkající se aktuálních problémů.

Učebnice kurzu:

Raduga po novomu 4,5

Učebnice současné ruštiny 2. díl

Progulki po russkoj grammatike

Progulki po russkoj leksike

Pro podrobnější informace rozklikněte jeden z kurzů


Momentálně tento typ kurzu není otevřen

Nebyl nalezen žádný článek


Individuální kurzy


V rámci výuky nabízíme také individuální kurzy. Tyto kurzy jsou specifické tím, že se řídí přesně podle vašich potřeb – ať už časových nebo týkajících se náplně hodiny. V první hodině se seznámíte s lektorem a proberete co od výuky očekáváte, jaké jsou vaše cíle a časové možnosti. Lektor vám doporučí přístup, který pro vás bude nejvhodnější.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně čtyři žáci ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: po domluvě se studentem (pokud student učebnici nevyžaduje, hodina se zakládá na materiálech vytvořených lektorem)


  Prosím čekejte...