Nabídka ruských kurzů

Ruský kurz začátečníků (ZO)


Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se nikdy ruský jazyk neučili nebo pro mírně pokročilé, kteří se rusky učili, ale mají problémy se základy, nebo si je chtějí zopakovat. V daném kurzu si studenti osvojí základní fráze a gramatiku pro běžnou konverzaci.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: • Радуга по-новому

Ruský kurz pokročilých začátečníků (A1)


Kurz je určen pro studenty se základní znalostí ruského jazyka. V daném kurzu si studenti rozšíří základní slovní zásobu a gramatiku pro běžnou konverzaci, porozumí jednoduchému psanému i mluvenému projevu. Do kurzu dané úrovně se mohou přihlásit i tzv. „falešní začátečníci“, tj. studenti, kteří se již dříve ruský jazyk učili a základy si více méně pamatují. Předpokládá se znalost azbuky.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma
Učebnice kurzu: • Радуга по-новому 2

Ruský kurz mírně pokročilých (A2)


Kurz je určen studentům, kteří ovládají ruský jazyk na běžné komunikační úrovni. V kurzu této úrovně se studenti naučí mluvit o oblastech, které se ho bezprostředně týkají, obměňovat se informacemi v jednoduchých větách a vyhledávat informace v jednoduchých každodenních materiálech, jako je například jídelní lístek.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup 
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma
Učebnice kurzu: • Радуга по-новому 3

Pro podrobnější informace rozklikněte jeden z kurzů


Momentálně tento typ kurzu není otevřen


Ruský kurz pokročilých (B1-B2)


Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty s pokročilou znalostí ruského jazyka. Studenti se naučí spisovně formulovat své myšlenky a vypořádat se i s obtížnějšími situacemi, které mohou nastat při cestě do zahraničí. Studenti se naučí konverzovat bez větších problémů, jednoduše formulovat své myšlenky a obhajovat své názory, napsat jednoduchý souvislých text. Dále se naučí orientovat v ruské kultuře a reáliích, vyjadřovat své zážitky, pocity, sny a odůvodnit své vyjádření a názory.

Kurz na úrovni B2 je určen pokročilým uživatelům ruského jazyka. V kurzu si studenti rozšíří své znalosti o složitější gramatické jevy a slovní zásoby z oblastí mimo každodenní aktivity. Studenti budou schopni formulovat složitější myšlenky, porozumí složitým textům i s abstraktní tématikou, dokážou mluvit podrobně o svém oboru, plynule konverzovat a spontánně argumentovat. Také budou schopni napsat srozumitelné podrobné texty na různá, i odbornější témata, vyjadřovat svá stanoviska týkající se aktuálních problémů.

Pro podrobnější informace rozklikněte jeden z kurzů


Momentálně tento typ kurzu není otevřen

Nebyl nalezen žádný článek


Individuální kurzy


V rámci výuky nabízíme také individuální kurzy. Tyto kurzy jsou specifické tím, že se řídí přesně podle vašich potřeb – ať už časových nebo týkajících se náplně hodiny. V první hodině se seznámíte s lektorem a proberete co od výuky očekáváte, jaké jsou vaše cíle a časové možnosti. Lektor vám doporučí přístup, který pro vás bude nejvhodnější.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně čtyři žáci ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: po domluvě se studentem (pokud student učebnici nevyžaduje, hodina se zakládá na materiálech vytvořených lektorem)


  Prosím čekejte...