Norský jazyk pro začátečníky online

úterý 17:30–19:00

Náplň kurzu


Kurz je určen pro úplné začátečníky s žádnou, nebo minimální znalostí norštiny. Po absolvování jsou studenti na jazykové úrovni A1-A2. Znají výslovnost norské abecedy, slov a číslic. Umí pravidla tvoření vět v norštině, jsou schopni tvořit otázky a to i v záporu. Znají slovní druhy a jejich tvorbu a skloňování, určité a neurčité tvary, časování, přivlastňování, singuláry i plurály a jejich praktické použití ve větách, 

Studenti zvládají základní fráze – jako například představení se, objednání si jídla v restauraci. Umí povědět jaké jsou jejich koníčky, zájmy, kde bydlí a odkud pocházejí. Umí představit své blízké a povědět o nich. 

Na konci každé hodiny je prostor vyhrazený pro volnou konverzaci s překladem, otázky zaměřené na určité odvětví (např. IT, stavebnictví, pohostinství a­pod.)

V kurzu je kladen velký důraz na konverzaci a aktivní přístup.

Materiály:

Norština nejen pro samouky /nakladatelství LEDA, 2007 a materiály přichystané lektorem

Den výuky je pouze orientační,  v případě, že by se Vám hodil den jiný, neváhejte nás kontaktovat.

Termín kurzu


  • Kurz začíná v úterý 2. února 2021 a končí v úterý  30. března 2021.
  • Výuka probíhá 1× týdně, a to vždy v úterý v 17:30–19:00 online formou
  • Maximálně bude v kurzu 6 studentů.
  • Celkově studenti absolvují 9 hodin výuky/90 min.

                               Cena kurzu je 255,–Kč za jednu hodinu

Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

  Prosím čekejte...