Ruský kurz konverzace
středa 16:00–17:00
Náplň kurzu


Studenti se na začátku kurzu s lektorem domluví na tématech, která je zajímají a rádi by o nich vedli konverzaci. Témata se mohou měnit i v průběhu kurzu. Pokud studenti nebudou mít žádná favorizovaná témata, lektor bude hodinu koncipovat na základě jazykové úrovně účastníků kurzu.

Na každou jednu hodinu je vybrané téma, ke kterému je představena slovní zásoba. Studenti vedou konverzaci řízenou i neřízenou týkající se daného tématu. Pokud lektor narazí na problematiku týkající se gramatiky, je tato problematika zběžně probrána a studenti si ji procvičí v rámci domácího úkolu. Lektor také bude klást důraz na rozdílnou větnou stavbu ruského a českého jazyka a dle potřeby se bude zaměřovat i některé obtížnější gramatické a lexikální jevy.

Doporučená literatura:

Belyntseva, O., Janek, A.: Učebnice současné ruštiny 1. díl
Balcar, M.: Ruská gramatika v kostce. Leda.
Výuka probíhá prvořadě na základě sylabů lektora

Termín kurzu


  • Kurz začal ve středu 16. září 2020 a končí ve středu 16. prosince 2020.
  • Výuka probíhá 1×týdně, a to vždy ve středu 16:00–17:00.
  • Celkově studenti v kurzu absolvují 14 hodin výuky.
  • Maximálně bude v kurzu 6 studentů.
  • Po ukončení kurzu lze postoupit do navazujícího kurzu konverzace.

Cena kurzu je 170,–Kč za hodinu (násobeno počtem zbývajících hodin)

Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

  Prosím čekejte...