Český jazyk pro cizince
pondělí 19:00–20:00
Náplň kurzu


Kurzy se zaměřují na formu českého jazyka potřebného v práci nebo v běžném životě. Texty, dialogy a praktická cvičení jsou zaměřené na aktivní užívání gramatické stavby a slovní zásoby dnešní spisovné češtiny, a také fonetické stránce jazyka, ortoepii.  Hodiny jsou zaměřeny na postupné rozšiřování slovní zásoby.  Probíraná konverzační témata na sebe navazují tak, aby slovní zásoba studentů byla postupně rozšiřována. Hodiny jsou vedeny ruským lektorem. 

Vyučovací jazyk: ruština,angličtina, čeština

Literatura:

 • BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Sociokulturní minimum pro azylanty

  CVEJNOVÁ, J. Co chcete vědět o České republice

  KOŘÁNOVÁ, I., BERMEL, N. Interaktivní čeština

  ADAMOVIČOVÁ, A., HRDLIČKA, M., IVANOVOVÁ, D. Basic Czech II. 

  ADAMOVIČOVÁ, A. Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé.


   


  Termín kurzu


  • Kurz začíná v pondělí 14.září 2020 a končí v úterý 14. prosince 2020.
  • Výuka probíhá 1× týdně, a to v pondělí 19:00–20:00
  • Celkově studenti v kurzu absolvují 14 hodin výuky.
  • Maximálně bude v kurzu 6 studentů
  • po ukončení kurzu lze nastoupit do navazujícího kurzu češtiny pro cizince

  Cena kurzu je 2 380,– Kč

  Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

    Prosím čekejte...