Německý jazyk pokročilých začátečníků  

středa 16:00–17:00

Náplň kurzu

Gramtika  

 • slovesa pomocná
 • slovesa silná i slabá
 • slovesa modální
 • slovesa zvratná
 • přítomný čas
 • silné skloňování podstatných jmen
 • slovosled věty oznamovací
 • rozkazovací způsob
 • zájmena osobní a přivlastňovací
 • zápory
 • předložky
 • shoda podmětu a přísudku
 • zájmenná příslovce 
 • vlastní jména osob 
 • přímý pořádek slov v otázce zjišťovací

Témata  

 • Číslovky, dny v týdnu, měsíce
 • Rodina
 • Barvy a přídavná jména
 • Základní slovesa
 • Pocity
 • Jídlo (restaurace), kavárna
 • Práce
 • Aktivity typického dne
 • Předložky
 • Hudba
 • Dům
 • Internet, nakupování oblečení
 • Hotel a cestování
 • Počasí
 • Ztracen ve městě

Termín kurzu


 • Kurz začíná ve středu 13. ledna 2021 a končí ve středu  31. ledna 2021.
 • Výuka probíhá 1× týdně, a to vždy ve středu 16:00–17:00.
 • Celkově studenti v kurzu absolvují 12 hodin výuky.
 • Maximálně bude maximálně 6 studentů.
 • Po ukončení kurzu lze postoupit do navazujícího pokročilých začátečníků.

Cena kurzu je 170,–Kč za jednu hodinu (násobeno počtem zbývajících hodin)

Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

  Prosím čekejte...