Kurz ruského jazyka – konverzace s rodilou mluvčí

pátek 17:00–18:00

Náplň kurzu

Studenti se na začátku kurzu s lektorem domluví na tématech, která je zajímají a rádi by o nich vedli konverzaci. Témata se mohou měnit i v průběhu kurzu. Pokud studenti nebudou mít žádná favorizovaná témata, lektor bude hodinu koncipovat na základě jazykové úrovně účastníků kurzu.

Na každou jednu hodinu je vybrané téma, ke kterému je představena slovní zásoba. Studenti vedou konverzaci řízenou i neřízenou týkající se daného tématu. Pokud lektor narazí na problematiku týkající se gramatiky, je tato problematika zběžně probrána a studenti si ji procvičí v rámci domácího úkolu. Lektor také bude klást důraz na rozdílnou větnou stavbu ruského a českého jazyka a dle potřeby se bude zaměřovat i některé obtížnější gramatické a lexikální jevy.

Doporučená literatura:

Belyntseva, O., Janek, A.: Učebnice současné ruštiny 1. díl
Balcar, M.: Ruská gramatika v kostce. Leda.
Výuka probíhá prvořadě na základě sylabů lektora

Termín kurzu

  • Kurz začíná v pátek 15. ledna 2021 a končí v pátek 2. dubna 2020.
  • Výuka probíhá 1× týdně, a to vždy v pátek 17:00–18:00
  • Maximálně bude v kurzu 6 studentů.
  • Celkově studenti absolvují 12 hodin výuky.

Cena kurzu je 2 040,–Kč 

Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

  Prosím čekejte...