Německý jazyk pokročilých začátečníků

čtvrtek 17:00–18:00

 Náplň kurzu

Gramatika

 • slovesa pomocná
 • slovesa silná i slabá
 • slovesa modální
 • slovesa zvratná
 • přítomný čas
 • silné skloňování podstatných jmen
 • slovosled věty oznamovací
 • rozkazovací způsob
 • zájmena osobní a přivlastňovací
 • zápory
 • předložky
 • shoda podmětu a přísudku
 • zájmenná příslovce 
 • vlastní jména osob 
 • přímý pořádek slov v otázce zjišťovací

Témata

  • Číslovky, dny v týdnu, měsíce
  • Rodina
  • Barvy a přídavná jména
  • Základní slovesa
  • Pocity
  • Jídlo (restaurace), kavárna
  • Práce
  • Aktivity typického dne
  • Předložky
  • Hudba
  • Dům
  • Internet, nakupování oblečení
  • Hotel a cestování
  • Počasí
  • Ztracen ve městě
Termín kurzu

 • Kurz začíná ve čtvrtek 14. ledna 2021 a končí ve čtvrtek 1. dubna 2021.
 • Výuka probíhá 1× týdně, a to vždy ve čtvrtek 17:00–18:00.
 • Celkově studenti v kurzu absolvují 12 hodin výuky.
 • Maximálně bude v kurzu 6 studentů.
 • Po ukončení kurzu lze postoupit do navazujícího kurz mírně pokročilých.

Cena kurzu je 170,–Kč za jednu hodinu (násobeno počtem zbývajících hodin)

Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

  Prosím čekejte...