Německý kurz mírně pokročilí
čtvrtek 16:00 – 17:00
Náplň kurzu

Gramatika

 • vedlejší věty se spojkou „weil“
 • minulý čas Perfekt sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
 • 2. pád (Julias Mutter) a předložka von (der Vater von Julia)
 • předložky se 3. a 4. pádem (auf den Tisch – auf dem Tisch)
 • slovesa stellen x stehen, legen x liegen
 • směrová příslovce (rein, hinaus, runter, raus)
 • spojka „wenn“
 • Konjunktiv II (sollte)

 • přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě (Meiner ist kaputt. Kann ich deinen haben?)

Témata: 

 • rodina a příbuzní
 • bydlení
 • cestování
 • koníčky
 • jídlo a pití
 • svět práce
 • dovolená, prázdniny

Termín kurzu

 • Kurz začíná ve čtvrtek 14. ledna 2021 a končí ve čtvrtek 1. dubna  2021.
 • Výuka probíhá 1× týdně, a to vždy ve čtvrtek 16:00 – 17:00.
 • Maximálně bude v kurzu 6 studentů.
 • Celkově studenti absolvují 12 hodin výuky.

Cena kurzu je 170,–Kč za jednu hodinu (násobeno počtem zbývajících hodin)

Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

  Prosím čekejte...