Individuální kurz pro děti

Náplň kurzu

Tento typ kurzů je určen pro děti na základní škole, které mají problém s jazykem – tedy ve škole nestíhají a probíranou látku potřebují dostatečně vysvětlit stejně tak je potřeba pracovat na jejich slovní zásobě a nebo naopak se ve škole nudí a rády by posunuli své znalosti dále, ale vyžadují individuální přístup.

Náplň kurzu je založena zejména na tématech, která jsou probírána ve škole – tedy pomocí hry dochází k jejich opakování a upevnění a na požadavcích dítěte či rodiče (rychlost probrané látky závisí na rychlosti osvojení si učiva studenty, kdy lektor začíná probírat novou látku až vidí, že studenti dané učivo ovládají)

Termín kurzu

  • Konkrétní čas a hodinu kurzu si student určuje sám podle domluvy s lektorem.
  • Kurz lze absolvovat v libovolné délce.
  • Čas a hodinu kurzu lze měnit podle potřeby studenta po předchozí domluvě s lektorem.
Cena za individuální kurz je 400 Kč/1 hodina/ 1 osoba

nebo 3400 Kč/10 hodin/ 1 osoba

  Prosím čekejte...