Anglický jazyk mírně pokročilých

pondělí 18:00–19:00

Náplň kurzu

Gramatika

 • Present simple and continuous
 • Past simple and past continuous
 • Present perfect and past simple
 • Will and going to
 • Determiners: a lot of, a little, a few, some, any, much, many
 • Comparative and superlative adjectives
 • Must, mustn´t, have to, don´t have to
 • Past perfect
 • Reported speech
 • The passive
Témata
 • Everyday life
 • Places in town
 • Food
 • Compound adjectives
 • House
 • Negative prefixes
 • Nouns with two meanings
 • Collocations: the media
 • Phrasal verbs
 • Immigration
 • Life goals
 • Personal information, giving directions, inviting, asking for permission, making offers and suggestions
Termín kurzu

 • Kurz začal v pondělí 14. září 2020 a končí v pondělí 14. prosince 2020.
 • Výuka probíhá 1× týdně, a to vždy v pondělí 18:00–19:00.
 • Maximálně bude v kurzu 6 studentů.
 • Celkově studenti absolvují 14 hodin výuky.
 • Po ukončení kurzu lze postoupit do navazujícího kurzu pokročilých.

Cena kurzu je 170,–Kč za hodinu (násobeno počtem zbývajících hodin)

Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

  Prosím čekejte...