Kurz pokročilých začátečníků

pondělí 17:00–18:00

Náplň kurzu


Gramatika   

 • Sloveso to be (já jsem, ty jsi, on je atd.)
 • Členy (a, an, the)
 • Zájmena (můj, tvůj, náš atd.)
 • Přítomný čas prostý (já pracuje, ona nečte …)
 • Předložky
 • Can,can´t (já umím zpívat. Nemůžete tady parkovat)
 • Přítomný čas průběhový (I am learning English)
 • Fráze like + sloveso + ing – další výrazy pro vyjádření oblíbenosti
 • Minulý čas prostý (on byl hladový)
 • Fráze there is, are/ there was, were
 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • Comparative and superlative adjectives (big-bigger-the biggest
 • Budoucí plány – going to

   Témata

    • Číslovky, dny v týdnu, měsíce
    • Rodina
    • Barvy a přídavná jména
    • Základní slovesa
    • Pocity
    • Jídlo (restaurace), kavárna
    • Práce
    • Aktivity typického dne
    • Předložky
    • Hudba
    • Dům
    • Internet, nakupování oblečení
    • Hotel a cestování
    • Počasí
    • Ztracen ve městě

     Termín kurzu


     • Kurz začíná v pondělí 11. ledna 2021 a končí v pondělí 29. března 2021.
     • Výuka probíhá 1× týdně, a to vždy v pondělí 17:00–18:00.
     • Maximálně bude v kurzu 6 studentů.
     • Celkově studenti absolvují 12 hodin výuky.
     • Po ukončení kurzu lze postoupit do navazujícího kurzu mírně pokročilých.

     Cena kurzu je 2 040 Kč

     Odešlete nezávazný dotaz týkající se kurzu

       Prosím čekejte...